CANCEL·LACIÓ I RECUPERACIÓ DE CLASSES COL·LECTIVES

L´ESTUDI October 11, 2022 at 2:45 PM

Bona tarda!
A partir del mes vinent de novembre, per poder oferir un bon servei i complir amb els aforaments és necessari cancel·lar amb una antelació mínima de 6 hores.
Passades aquestes 6 hores, es perdrà l'opció de recuperació d'aquesta.
La classe perduda es podrà recuperar en el mateix mes en curs de la cancel·lació.

¡Buenas tardes!
A partir del próximo mes de noviembre, para poder ofrecer un buen servicio y cumplir con los aforos es necesario cancelar con una antelación mínima de 6 horas.
Pasadas estas 6 horas, se perderá la opción de recuperación de la misma.
La clase perdida podrá recuperarse en el mismo mes en curso de la cancelación.

Moltes gràcies/Muchas gracias
Sandra Ruiz


Volver a L´ESTUDI