ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA 2023 DE PANTERES GROGUES

Panteres Grogues May 27, 2023 at 4:56 PM

(en castellano a continuación)

Benvolgut/da soci/a,

Des de la Junta General de Panteres Grogues et convoquem a la propera Assemblea Ordinaria que tindrà lloc el proper dissabte 10 juny del 2023 a les 10:30 h (primera convocatòria) i 11:00 h (segona convocatòria) a la sala de conferències del Centre LGTBI de Barcelona (Carrer del Comte Borrell, 22, 08015 Barcelona).

Recordeu que les persones sòcies del Club Esportiu Les Panteres Grogues teniu el dret d'assistir i votar a aquesta assemblea.

L'ordre del dia de l'assemblea és el següent:

 1. Lectura i aprovació de l'acta de 2022.
 2. Estat i aprovació de comptes de 2022.
 3. Memòria de 2022.
 4. Projecte per a l'any 2023.
 5. Pressupost de 2023.
 6. Proposta de ratificació de membres de la Junta Directiva.
 7. Proposar Manel Ginés i Noe Fluixà com a persones sòcies d'honor.
 8. Suport financer a les seccions federades.
 9. Aprovació reglament assetjament sexual.
 10. Aprovació del reglament intern de futbol femení.
 11. Aprovació del reglament intern de pàdel masculí.
 12. Aprovació del reglament intern de rugbi.
 13. Aprovació del reglament intern de vòlei.
 14. Precs i preguntes.

Preguem que ens confirmis la teva participació i assistència abans del proper 7 de juny de 2023 al correu del secretari del club: secretariat@panteresgrogues.org.

Et recordem que per poder participar a les votacions hauràs de presentar la teva documentació oficial (DNI, Passaport, ...).

Esperem comptar amb la teva assistència.

Cordialment,

Joan Miró.

President Club Esportiu Les Panteres Grogues.

Recomanem no desactivar les notificacions perquè serà la manera que puguis rebre informacions importants del club.
No pateixis, prometem no abusar d’aquest canal.


Apreciado/a socio/a,

Desde la Junta General de Panteres Grogues te convocamos a la próxima Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el próximo sábado 10 de junio del 2023 a las 10:30 h (primera convocatoria) y 11:00 h (segunda convocatoria) en la sala de conferencias del Centre LGTBI de Barcelona (Carrer del Comte Borrell, 22, 08015 Barcelona).

Recordamos que las personas socias del Club Esportiu Les Panteres Grogues tenéis el derecho de asistir y votar en esta asamblea.

El orden del día de la asamblea es el siguiente:

 1. Lectura y aprobación, del acta de la asamblea ordinaria del 2022.
 2. Estado y aprobación de las cuentas 2022.
 3. Memoria de actividades del 2022.
 4. Proyecto para el año 2023.
 5. Presupuesto para el año 2023.
 6. Propuesta de ratificación de miembros de la Junta Directiva.
 7. Proponer a Manel Ginés y Noe Fluixà como personas socias de honor.
 8. Soporte financiero a las secciones federadas.
 9. Aprobación reglamento acoso sexual.
 10. Aprobación del reglamento interno de fútbol femenino.
 11. Aprobación del reglamento interno de padel masculino.
 12. Aprobación del reglamento interno de rugby.
 13. Aprobación del reglamento interno de vóley.
 14. Ruegos y preguntas.

Rogamos que nos confirmes tu participación y asistencia antes del próximo 7 de junio del 2023 al correo del secretario del club: secretariat@panteresgrogues.org.

Te recordamos que para poder participar en las votaciones deberás presentar tu documentación oficial (DNI, Pasaporte, ...).


Esperamos contar con tu asistencia.

Cordialmente,

Joan Miró.

Presidente Club Esportiu Les Panteres Grogues.

Recomendamos no desactivar las notificaciones porque será la manera que puedas recibir informaciones importantes del club.
Tranquil@, prometemos no abusar de este canal.
Volver a Panteres Grogues