Panteres Grogues

Carrer de Floridablanca, 143, Barcelona 08011, Spain

NUESTRO club

Panteres Grogues es el club deportivo LGTBI + & friends de Barcelona, una asociación sin ánimo de lucro abierta a todas las personas que quieran practicar actividades deportivas, culturales y de wellness en un ambiente libre de discriminación.

Apúntate al club y suma puntos en pro de la visibilidad del colectivo LGTBI + en el mundo del deporte!

NUESTRA misión
"Trabajar por la igualdad y la diversidad de orientación sexual y de género a través de la práctica de actividades deportivas, culturales, de wellness y de sensibilización social."

NUESTROS valores
"Creemos en la colaboración, el respeto, la diversidad, la igualdad y el empoderamiento de las personas. Defendemos nuestros valores a través de la realización de actividades ... con mucha diversión! "

Actualités

Quota anual - Cuota anual temporada 23-24

Panteres Grogues 30 juin 2023 à 14:55

(castellano a continuación)

Hola!

Et comuniquem que a principis de setembre del 2023 durem a terme el cobrament de la quota anual de Panteres Grogues juntament amb el pagament de l'assegurança de responsabilitat civil.

De la mateixa manera, durant el mes d'octubre del 2023 durem a terme el cobrament de l'assegurança d'accidents.

T'informem que enguany el cost de la quota es manté sense canvis com et detallem a continuació:

 • La quota de soci/a (50 € + 1€ de l'assegurança de responsabilitat civil) té una durada anual coincidint amb l'inici de la temporada esportiva (des de l'1 de setembre de 2023 fins al 31 d'agost del 2024).
 • La quota de l'assegurança d'accidents* (22.5€ aprox. preu pendent acord amb l'asseguradora) té una durada anual coincidint amb l'inici de la temporada esportiva (des de l'1 de setembre de 2023 fins al 31 d'agost del 2024).

* Si disposes d'una llicència federativa de l'esport que practiques a Panteres Grogues, que no s'ha tramitat a través del club, cal que ens facis arribar un comprovant de la llicència a administració abans del dia 15 de setembre del 2023.

Compte bancari

Cobrarem totes les quotes mitjançant domiciliació bancària. Per això necessitem que ens confirmis el teu compte bancari.

El teu compte bancari que tenim registrat és el següent IBAN. Si el teu compte bancari ha canviat, cal que ens ho facis saber abans del 23 d'agost del 2023 enviant un mail a administració, indicant el teu nom sencer i el DNI / NIF / NIE.

Les despeses de devolució de la quota seran a càrrec de la persona socia.

Baixa del club

Si no vols continuar com a membre del club, és important que ens facis arribar la teva petició de baixa del club abans del 15 d'agost del 2023, enviant un mail a administració, indicant el teu nom sencer i el DNI / NIF / NIE.

Si ja et vas donar de baixa durant aquesta temporada mitjançant un correu a administracio@panteresgrogues.org, no cal que ho tornis a confirmar.

La baixa del club només queda confirmada enviant un correu a administracio@panteresgrogues.org. Peticions de baixa enviat a altres correus del club no són vàlids.

Per a la teva informació, el teu número de soci/a és el Número de socio.

Si tens algun dubte, posa’t en contacte amb l'administració del club.

Només amb tu podem continuar sent Panteres Grogues!


Recomanem no desactivar les notificacions perquè serà la manera que puguis rebre informacions importants del club.
No pateixis, prometem no abusar d’aquest canal.

¡Hola Nombre!

Te comunicamos que en el mes de septiembre de 2023 se procederá a realizar el cobro de la cuota anual de Panteres Grogues junto al pago del seguro de responsabilidad civil.

Del mismo modo, durante el mes de octubre de 2023 se procederá a realizar el cobro del seguro de accidentes.

Te informamos que este año el coste de la cuota se mantiene sin cambios, como detallamos a continuación:

 • La cuota de persona socia (50 € + 1€ de seguro de responsabilidad civil) tiene una duración anual coincidiendo con el inicio de la temporada deportiva (desde el 1 de septiembre de 2023 hasta el 31 de agosto del 2024).
 • La cuota del seguro de accidentes* (22.5€ aprox. precio pendiente acuerdo con la aseguradora) tiene una duración anual coincidiendo con el inicio de la temporada deportiva (desde el 1 de septiembre de 2023 hasta el 31 de agosto del 2024).

* Si dispones de una licencia federativa del deporte que practicas en Panteres Grogues que no se ha tramitado en este club, es obligatorio que nos hagas llegar un comprobante de la licencia a administración antes del día 15 de septiembre del 2023.

Cuenta bancaria

Cobraremos todas las cuotas mediante domiciliación bancaria. Para ello necesitamos que nos confirmes tu cuenta bancaria.

Tu cuenta bancaria que tenemos registrada es la IBAN. Si tu cuenta bancaria ha cambiada, es obligatorio que nos lo hagas saber antes del 23 de agosto de 2023 mandando un mail a administración, indicando tu nombre completo y DNI / NIF / NIE.

Los gastos de devolución de la cuota serán a cargo de la persona socia.

Baja del club

Si no quieres continuar como miembro del club, es importante que nos hagas llegar tu petición de baja del club antes del 15 de agosto 2023, mandando un mail a administración, indicando tu nombre completo y DNI / NIF / NIE.

Si ya te diste de baja durante esta temporada mediante un correo a administracio@panteresgrogues.org, no hace falta que lo vuelvas a confirmar.

La baja del club sólo queda confirmada enviando un correo a administracio@panteresgrogues.org. Peticiones de baja enviadas a otros correos del club no son válidas.

Para tu información, tu número de socio/a es el Número de socio.

Si ya te diste de baja durante esta temporada, no es necesario que lo vuelvas a confirmar.

¿Te quedan dudas? Ponte en contacto con la administración del club.

¡Solamente contigo podemos seguir siendo Panteres Grogues!


Recomendamos no desactivar las notificaciones porque será la manera que puedas recibir informaciones importantes del club.
Tranquil@, prometemos no abusar de este canal.
En savoir plus...

ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA 2023 DE PANTERES GROGUES

Panteres Grogues 27 mai 2023 à 16:56

(en castellano a continuación)

Benvolgut/da soci/a,

Des de la Junta General de Panteres Grogues et convoquem a la propera Assemblea Ordinaria que tindrà lloc el proper dissabte 10 juny del 2023 a les 10:30 h (primera convocatòria) i 11:00 h (segona convocatòria) a la sala de conferències del Centre LGTBI de Barcelona (Carrer del Comte Borrell, 22, 08015 Barcelona).

Recordeu que les persones sòcies del Club Esportiu Les Panteres Grogues teniu el dret d'assistir i votar a aquesta assemblea.

L'ordre del dia de l'assemblea és el següent:

 1. Lectura i aprovació de l'acta de 2022.
 2. Estat i aprovació de comptes de 2022.
 3. Memòria de 2022.
 4. Projecte per a l'any 2023.
 5. Pressupost de 2023.
 6. Proposta de ratificació de membres de la Junta Directiva.
 7. Proposar Manel Ginés i Noe Fluixà com a persones sòcies d'honor.
 8. Suport financer a les seccions federades.
 9. Aprovació reglament assetjament sexual.
 10. Aprovació del reglament intern de futbol femení.
 11. Aprovació del reglament intern de pàdel masculí.
 12. Aprovació del reglament intern de rugbi.
 13. Aprovació del reglament intern de vòlei.
 14. Precs i preguntes.

Preguem que ens confirmis la teva participació i assistència abans del proper 7 de juny de 2023 al correu del secretari del club: secretariat@panteresgrogues.org.

Et recordem que per poder participar a les votacions hauràs de presentar la teva documentació oficial (DNI, Passaport, ...).

Esperem comptar amb la teva assistència.

Cordialment,

Joan Miró.

President Club Esportiu Les Panteres Grogues.

Recomanem no desactivar les notificacions perquè serà la manera que puguis rebre informacions importants del club.
No pateixis, prometem no abusar d’aquest canal.


Apreciado/a socio/a,

Desde la Junta General de Panteres Grogues te convocamos a la próxima Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el próximo sábado 10 de junio del 2023 a las 10:30 h (primera convocatoria) y 11:00 h (segunda convocatoria) en la sala de conferencias del Centre LGTBI de Barcelona (Carrer del Comte Borrell, 22, 08015 Barcelona).

Recordamos que las personas socias del Club Esportiu Les Panteres Grogues tenéis el derecho de asistir y votar en esta asamblea.

El orden del día de la asamblea es el siguiente:

 1. Lectura y aprobación, del acta de la asamblea ordinaria del 2022.
 2. Estado y aprobación de las cuentas 2022.
 3. Memoria de actividades del 2022.
 4. Proyecto para el año 2023.
 5. Presupuesto para el año 2023.
 6. Propuesta de ratificación de miembros de la Junta Directiva.
 7. Proponer a Manel Ginés y Noe Fluixà como personas socias de honor.
 8. Soporte financiero a las secciones federadas.
 9. Aprobación reglamento acoso sexual.
 10. Aprobación del reglamento interno de fútbol femenino.
 11. Aprobación del reglamento interno de padel masculino.
 12. Aprobación del reglamento interno de rugby.
 13. Aprobación del reglamento interno de vóley.
 14. Ruegos y preguntas.

Rogamos que nos confirmes tu participación y asistencia antes del próximo 7 de junio del 2023 al correo del secretario del club: secretariat@panteresgrogues.org.

Te recordamos que para poder participar en las votaciones deberás presentar tu documentación oficial (DNI, Pasaporte, ...).


Esperamos contar con tu asistencia.

Cordialmente,

Joan Miró.

Presidente Club Esportiu Les Panteres Grogues.

Recomendamos no desactivar las notificaciones porque será la manera que puedas recibir informaciones importantes del club.
Tranquil@, prometemos no abusar de este canal.
En savoir plus...

Aprèn a ballar Sevillanes! - ¡aprende a bailar Sevillanas!

Panteres Grogues 13 mars 2023 à 07:50


Apunta’t al taller que hem organitzat per a les pròximes setmanes i prepara’t per a donar-lo tot durant la pròxima Feria d’Abril.

Hem organitzat quatre classes: 19 i 26 de març i 16 i 30 d’abril.

Totes les sessions es desenvoluparan de 17.00 h. a 19.00 h. en Alnouart (Carrer de Berga, 36, 08012 Barcelona).

El preu del curs (8 hores) serà:
Miembr@s PG: 40 €
No miembr@s PG: 50 €

Les places són limites! Reserva la teva ja dins aquesta App! >>Logo Panteres > Botiga > Tiquets

Apúntate al taller que hemos organizado para las próximas semanas y prepárate para darlo todo durante la próxima Feria de Abril.

Hemos organizado cuatro clases: 19 y 26 de marzo y 16 y 30 de abril.

Todas las sesiones se desarrollarán de 17:00 h. a 19:00 h. en Alnouart (Carrer de Berga, 36, 08012 Barcelona).

El precio del curso (8 horas) será:

Miembr@s PG: 40 €
No miembr@s PG: 50 €

¡Las plazas son limitas! ¡Reserva la tuya ya dentro de esta App! >> Logo Panteres > Tienda > Tickets

En savoir plus...

Carrer de Floridablanca, 143, Barcelona 08011, Spain
+34 936 782 254
https://www.panteresgrogues.org/
panteresgrogues
Contacter Panteres Grogues